Representing True Hip Hop Culture 

                URBAN CELEBRITY MAGAZINE 

Urban Celebrity Magazine $5.00 

URBAN CELEBRITY MAGAZINE SHOP

Urban Celebrity Magazine T-Shirt                                        $15.00 

Urban Celebrity Magazine T-Shirt                                        $15.00